تاریخ اکران: 1376/11/08

قرار است یک محموله ی قاچاق توسط«صادقی»(مهران غفوریان) به گروه «ادریس»(حمید لولایی) تحویل داده شود. صادقی جنس را در صندوق امانت راه آهن می گذارد وکلید آن را نزد خود نگه می دارد. کیف خالی را به ادریس تحویل داده اما ادریس افرادش(رضا عطاران،نادر سلیمانی) را به تعقیب صادقی می فرستد. در راه آن ها با «تقی»(علی رضا خمسه) که ترمز ماشینش بریده است تصادف می کنند و کلید هایشان جا به جا می شود. این شروع ماجرایی پر ازهیجان و تعقیب و گریز برای پیدا کردن کلید صندوق امانت است.

قرار است یک محموله ی قاچاق توسط«صادقی»(مهران غفوریان) به گروه «ادریس»(حمید لولایی) تحویل داده شود. صادقی جنس را در صندوق امانت راه آهن می گذارد وکلید آن را نزد خود نگه می دارد. کیف خالی را به ادریس تحویل داده اما ادریس افرادش(رضا عطاران،نادر سلیمانی) را به تعقیب صادقی می فرستد. در راه آن ها با «تقی»(علی رضا خمسه) که ترمز ماشینش بریده است تصادف می کنند و کلید هایشان جا به جا می شود. این شروع ماجرایی پر ازهیجان و تعقیب و گریز برای پیدا کردن کلید صندوق امانت است.

سایر اطلاعات فیلم کلید ازدواج

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

84 دقیقه

داستان

قرار است یک محموله ی قاچاق توسط«صادقی»(مهران غفوریان) به گروه «ادریس»(حمید لولایی) تحویل داده شود. صادقی جنس را در صندوق امانت راه آهن می گذارد وکلید آن را نزد خود نگه می دارد. کیف خالی را به ادریس تحویل داده اما ادریس افرادش(رضا عطاران،نادر سلیمانی) را به تعقیب صادقی می فرستد. در راه آن ها با «تقی»(علی رضا خمسه) که ترمز ماشینش بریده است تصادف می کنند و کلید هایشان جا به جا می شود. این شروع ماجرایی پر ازهیجان و تعقیب و گریز برای پیدا کردن کلید صندوق امانت است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل کلید ازدواج

آخرین مشارکت های کاربران