بیوگرافی کامل امیر حسنی

متن کامل بیوگرافی امیر حسنی

«امیر حسنی» در آثاری همچون «مهمان مامان»، «کلید ازدواج»، «دام»، «جهنم سبز»، «مرضیه»، «سربلند»، «تبعیدی‌ها»، «رابطه پنهانی»، «مرد نامریی»، «ضربه آخر» به عنوان «بازیگر»، «طراح لباس»، «دستیار تدارکات» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی امیر حسنی

«امیر حسنی» در آثاری همچون «مهمان مامان»، «کلید ازدواج»، «دام»، «جهنم سبز»، «مرضیه»، «سربلند»، «تبعیدی‌ها»، «رابطه پنهانی»، «مرد نامریی»، «ضربه آخر» به عنوان «بازیگر»، «طراح لباس»، «دستیار تدارکات» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.1
1382
0.0
1376
0.0
1374
7.0
1374
0.0
1373
0.0
1373
7.0
1370
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1371
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1374
0.0
1373
0.0
1372
7.0
1370
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های امیر حسنی