تاریخ اکران: 1373/10/21
کارگردان: منوچهر مصیری

به قصد آشتی بین دو برادر کهن‌سال به نام صالح و سلمان، فرزندانشان به عقد هم در می‌آیند. اما در شب عروسی غسان (فتحعلی اویسی)، پسر بزرگ صالح، با همراهانش عروسی را به آتش می‌کشند. این در حالی‌ست که قادر (جمشید هاشم‌پور) پسر دیگر صالح در تبانی با غسان برای تغییر وصیت نامه‌ی پدرشان دست به اقدامی دیگر می‌زند.

به قصد آشتی بین دو برادر کهن‌سال به نام صالح و سلمان، فرزندانشان به عقد هم در می‌آیند. اما در شب عروسی غسان (فتحعلی اویسی)، پسر بزرگ صالح، با همراهانش عروسی را به آتش می‌کشند. این در حالی‌ست که قادر (جمشید هاشم‌پور) پسر دیگر صالح در تبانی با غسان برای تغییر وصیت نامه‌ی پدرشان دست به اقدامی دیگر می‌زند.

سایر اطلاعات فیلم آخرین خون

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

97 دقیقه

داستان

به قصد آشتی بین دو برادر کهن‌سال به نام صالح و سلمان، فرزندانشان به عقد هم در می‌آیند. اما در شب عروسی غسان (فتحعلی اویسی)، پسر بزرگ صالح، با همراهانش عروسی را به آتش می‌کشند. این در حالی‌ست که قادر (جمشید هاشم‌پور) پسر دیگر صالح در تبانی با غسان برای تغییر وصیت نامه‌ی پدرشان دست به اقدامی دیگر می‌زند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل آخرین خون