بیوگرافی کامل بهروز پیروزیان

متن کامل بیوگرافی بهروز پیروزیان

«بهروز پیروزیان» در آثاری همچون «سفر به شرق»، «مسیح (ع)»، «یحیی»، «دلدادگان»، «اشک نرگس»، «بادیگارد»، «کوچه ملی»، «صبح روز هفتم»، «خاطره»، «18- (منفی هیجده)»، «دیوار»، «یوسف پیامبر»، «آقای رییس جمهور»، «اعتراض»، «مجروح جنگی»، «مرد نامریی»، «فرار مرگبار»، «7 گذرگاه»، «هدف»، «آخرین خون»، «مجسمه»، «گریز»، «آخرین پرواز»، «رخساره»، «در مدت معلوم» به عنوان «بازیگر»، «دستیار تدارکات»، «امور مالی»، «با تشکر از» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی بهروز پیروزیان

«بهروز پیروزیان» در آثاری همچون «سفر به شرق»، «مسیح (ع)»، «یحیی»، «دلدادگان»، «اشک نرگس»، «بادیگارد»، «کوچه ملی»، «صبح روز هفتم»، «خاطره»، «18- (منفی هیجده)»، «دیوار»، «یوسف پیامبر»، «آقای رییس جمهور»، «اعتراض»، «مجروح جنگی»، «مرد نامریی»، «فرار مرگبار»، «7 گذرگاه»، «هدف»، «آخرین خون»، «مجسمه»، «گریز»، «آخرین پرواز»، «رخساره»، «در مدت معلوم» به عنوان «بازیگر»، «دستیار تدارکات»، «امور مالی»، «با تشکر از» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1380
7.0
1379
0.0
1373
7.0
1371
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1374
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.2
1393
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های بهروز پیروزیان

آخرین مشارکت های کاربران