بیوگرافی کامل امرالله صابری

متن کامل بیوگرافی امرالله صابری

«امرالله صابری» در آثاری همچون «لامینور»، «گل من گلی»، «ضربه آخر»، «یاران»، «مستاجر»، «آقای بخشدار»، «‌مخترع‌ 2001»، «چاووش»، «هامون»، «راز کوکب»، «ترن»، «ستاره دنباله‌دار»، «میرزا کوچک‌خان»، «خط قرمز»، «حیاط پشتی مدرسه عدل آفاق / مدرسه‌ای که می‌رفتیم»، «دایره مینا»، «سفر سنگ»، «غزل»، «گوزن‌ها»، «قصه ماهان»، «بلوچ»، «پستچی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی امرالله صابری

«امرالله صابری» در آثاری همچون «لامینور»، «گل من گلی»، «ضربه آخر»، «یاران»، «مستاجر»، «آقای بخشدار»، «‌مخترع‌ 2001»، «چاووش»، «هامون»، «راز کوکب»، «ترن»، «ستاره دنباله‌دار»، «میرزا کوچک‌خان»، «خط قرمز»، «حیاط پشتی مدرسه عدل آفاق / مدرسه‌ای که می‌رفتیم»، «دایره مینا»، «سفر سنگ»، «غزل»، «گوزن‌ها»، «قصه ماهان»، «بلوچ»، «پستچی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های امرالله صابری

آخرین مشارکت های کاربران