بیوگرافی کامل لی لی

متن کامل بیوگرافی لی لی

« لی لی» در آثاری همچون «جدال در کویر»، «برادرکشی»، «زخم خنجر رفیق»، «گل‌های کاغذی»، «فریاد عشق»، «حرفه‌ای»، «معشوقه»، «خیالاتی»، «هلوی پوست‌کنده»، «فرار از زندگی»، «خوشگله»، «خر دجال»، «احمد چوپان»، «سه تا جاهل»، «ایوالله»، «فریاد»، «مردان خشن»، «دلقک‌ها»، «احساس داغ»، «عشقی‌ها»، «مرد جنگلی»، «از یاد رفته»، «سکه شانس»، «عقاب طلایی»، «جوانی هم عالمی دارد»، «زیبای جیب‌بر»، «قصه شب یلدا»، «عشق کولی»، «گربه کور»، «دنیای پر امید»، «گربه را دم حجله میکشن»، «ماجرای شب ژانویه»، «خشم کولی»، «دلهره» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی لی لی

« لی لی» در آثاری همچون «جدال در کویر»، «برادرکشی»، «زخم خنجر رفیق»، «گل‌های کاغذی»، «فریاد عشق»، «حرفه‌ای»، «معشوقه»، «خیالاتی»، «هلوی پوست‌کنده»، «فرار از زندگی»، «خوشگله»، «خر دجال»، «احمد چوپان»، «سه تا جاهل»، «ایوالله»، «فریاد»، «مردان خشن»، «دلقک‌ها»، «احساس داغ»، «عشقی‌ها»، «مرد جنگلی»، «از یاد رفته»، «سکه شانس»، «عقاب طلایی»، «جوانی هم عالمی دارد»، «زیبای جیب‌بر»، «قصه شب یلدا»، «عشق کولی»، «گربه کور»، «دنیای پر امید»، «گربه را دم حجله میکشن»، «ماجرای شب ژانویه»، «خشم کولی»، «دلهره» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های لی لی