بیوگرافی کامل لی لی

متن کامل بیوگرافی لی لی

« لی لی» در آثاری همچون «جدال در کویر»، «برادرکشی»، «زخم خنجر رفیق»، «گل‌های کاغذی»، «فریاد عشق»، «حرفه‌ای»، «معشوقه»، «خیالاتی»، «هلوی پوست‌کنده»، «احمد چوپان»، «فرار از زندگی»، «خوشگله»، «خر دجال»، «عشقی‌ها»، «سه تا جاهل»، «ایوالله»، «فریاد»، «مردان خشن»، «دلقک‌ها»، «احساس داغ»، «قصه شب یلدا»، «مرد جنگلی»، «از یاد رفته»، «سکه شانس»، «عقاب طلایی»، «جوانی هم عالمی دارد»، «زیبای جیب‌بر»، «دنیای پر امید»، «گربه را دم حجله میکشن»، «عشق کولی»، «گربه کور»، «خشم کولی»، «ماجرای شب ژانویه»، «دلهره» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی لی لی

« لی لی» در آثاری همچون «جدال در کویر»، «برادرکشی»، «زخم خنجر رفیق»، «گل‌های کاغذی»، «فریاد عشق»، «حرفه‌ای»، «معشوقه»، «خیالاتی»، «هلوی پوست‌کنده»، «احمد چوپان»، «فرار از زندگی»، «خوشگله»، «خر دجال»، «عشقی‌ها»، «سه تا جاهل»، «ایوالله»، «فریاد»، «مردان خشن»، «دلقک‌ها»، «احساس داغ»، «قصه شب یلدا»، «مرد جنگلی»، «از یاد رفته»، «سکه شانس»، «عقاب طلایی»، «جوانی هم عالمی دارد»، «زیبای جیب‌بر»، «دنیای پر امید»، «گربه را دم حجله میکشن»، «عشق کولی»، «گربه کور»، «خشم کولی»، «ماجرای شب ژانویه»، «دلهره» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های لی لی