روزنه امید (1338)

110 دقیقه
تاریخ اکران: 1338/01/01
کارگردان: سردار ساگر

سایر اطلاعات فیلم روزنه امید

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

110 دقیقه

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل روزنه امید