تاریخ اکران: 1370/02/18
کارگردان: یوسف سیدمهدوی

«احمد» عضو فعال یک گروه اسلامی موفق شده است نام ۵۲ نفر از ماموران امنیتی را که در میان ایرانیان عضو انجمن اسلامی نفوذ کرده اند پیدا کند. او مجبور می‌شود کیف دستی خود را که حاوی مدارک و عکس‌است با کیف مسافری به نام «حسین» تعویض کند. این ماجرا سبب آشنایی حسین و احمد می‌شود و در نهایت آن ها برای فرار از دست ماموران انتظامی مجبور می‌شوند که هریک خود را به جای دیگری جا بزنند اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی شود.

«احمد» عضو فعال یک گروه اسلامی موفق شده است نام ۵۲ نفر از ماموران امنیتی را که در میان ایرانیان عضو انجمن اسلامی نفوذ کرده اند پیدا کند. او مجبور می‌شود کیف دستی خود را که حاوی مدارک و عکس‌است با کیف مسافری به نام «حسین» تعویض کند. این ماجرا سبب آشنایی حسین و احمد می‌شود و در نهایت آن ها برای فرار از دست ماموران انتظامی مجبور می‌شوند که هریک خود را به جای دیگری جا بزنند اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی شود.

سایر اطلاعات فیلم 53 نفر

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

119 دقیقه

داستان

«احمد» عضو فعال یک گروه اسلامی موفق شده است نام ۵۲ نفر از ماموران امنیتی را که در میان ایرانیان عضو انجمن اسلامی نفوذ کرده اند پیدا کند. او مجبور می‌شود کیف دستی خود را که حاوی مدارک و عکس‌است با کیف مسافری به نام «حسین» تعویض کند. این ماجرا سبب آشنایی حسین و احمد می‌شود و در نهایت آن ها برای فرار از دست ماموران انتظامی مجبور می‌شوند که هریک خود را به جای دیگری جا بزنند اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل 53 نفر