بیوگرافی کامل سعید دلیری

متن کامل بیوگرافی سعید دلیری

«سعید دلیری» در آثاری همچون «ایران برگر»، «در شب عروسی»، «رئیس»، «ارابه مرگ»، «افسانه دو خواهر»، «راه افتخار»، «امید»، «53 نفر»، «دندان مار»، «سرب»، «پرنده کوچک خوشبختی»، «مهدی فرنگی»، «الکی‌خوش»، «مصطفی‌لره»، «ردکارپت»، «بعدازظهر سگی سگی»، «چشم‌هایش»، «دیدار در استانبول»، «ستاره و الماس»، «خرگیوش»، «مغربی»، «ساقی»، «شام آخر»، «کیفر»، «طوطی»، «قاصدک»، «بت»، «نازنین»، «هم‌خون»، «شب غریبان»، «کمین»، «تهمت»، «خشم و خون»، «تعقیب تا جهنم»، «پاپوش»، «تنگنا»، «مکافات»، «صبح روز چهارم»، «شهر آفتاب»، «جاده»، «فرشته نجات»، «یک چمدان سکس»، «معرکه»، «شیادان»، «ضرب شست»، «نعره گرگ‌ها»، «گربه را دم حجله میکشن»، «شب فرشتگان»، «مرد روز»، «قدرت عشق(پروانه)»، «تکخال»، «قهرمان شهر ما»، «هفت ترانه»، «باد در علفزار می پیچید»، «بلوغ»، «موتو»، «آتش پنهان»، «الماس 33»، «پشت دیوار سکوت» به عنوان «بازیگر»، «فیلمبردار»، «مدیر تولید»، «جلوه‌های ویژه بصری»، «جلوه‌های ویژه میدانی»، «منشی صحنه»، «دستیار فیلمبردار»، «مدیر تدارکات»، «جانشین مدیر تولید»، «دستیار تدارکات»، «اجرای جلوه‌های ویژه میدانی»، «متصدی برق»، «هماهنگی تولید» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی سعید دلیری

«سعید دلیری» در آثاری همچون «ایران برگر»، «در شب عروسی»، «رئیس»، «ارابه مرگ»، «افسانه دو خواهر»، «راه افتخار»، «امید»، «53 نفر»، «دندان مار»، «سرب»، «پرنده کوچک خوشبختی»، «مهدی فرنگی»، «الکی‌خوش»، «مصطفی‌لره»، «ردکارپت»، «بعدازظهر سگی سگی»، «چشم‌هایش»، «دیدار در استانبول»، «ستاره و الماس»، «خرگیوش»، «مغربی»، «ساقی»، «شام آخر»، «کیفر»، «طوطی»، «قاصدک»، «بت»، «نازنین»، «هم‌خون»، «شب غریبان»، «کمین»، «تهمت»، «خشم و خون»، «تعقیب تا جهنم»، «پاپوش»، «تنگنا»، «مکافات»، «صبح روز چهارم»، «شهر آفتاب»، «جاده»، «فرشته نجات»، «یک چمدان سکس»، «معرکه»، «شیادان»، «ضرب شست»، «نعره گرگ‌ها»، «گربه را دم حجله میکشن»، «شب فرشتگان»، «مرد روز»، «قدرت عشق(پروانه)»، «تکخال»، «قهرمان شهر ما»، «هفت ترانه»، «باد در علفزار می پیچید»، «بلوغ»، «موتو»، «آتش پنهان»، «الماس 33»، «پشت دیوار سکوت» به عنوان «بازیگر»، «فیلمبردار»، «مدیر تولید»، «جلوه‌های ویژه بصری»، «جلوه‌های ویژه میدانی»، «منشی صحنه»، «دستیار فیلمبردار»، «مدیر تدارکات»، «جانشین مدیر تولید»، «دستیار تدارکات»، «اجرای جلوه‌های ویژه میدانی»، «متصدی برق»، «هماهنگی تولید» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.7
5,000,000,000 (تومان)
1393
7.0
1387
6.7
1385
7.0
1375
0.0
1373
5.0
1373
0.0
1370
0.0
1369
7.0
1368
7.4
1367
6.9
1366
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1353
0.0
1353
0.0
1352
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.8
1392
7.0
1388
7.0
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1378
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1373
7.0
1370
7.4
1367
7.0
1367
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.2
1395
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
0.0
اکران شده
0.0
اکران شده
7.0
اکران شده
0.0
1356
0.0
1355
7.0
1355
0.0
1354
0.0
1354
0.0
1354
0.0
1354
7.0
1353
0.0
1353
0.0
1352
0.0
1352
7.3
1352
0.0
1352
7.0
1351
0.0
1351
0.0
1351
0.0
1351
7.0
1350
0.0
1350
0.0
1350
0.0
1348
0.0
1348
7.0
1348
5.0
1347
6.9
1347
0.0
1347
0.0
1347
7.0
1346
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1380
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1386
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1377
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1370
0.0
1370
7.0
1369
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1346
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1395
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های سعید دلیری