لاله آتشین (1341)

100 دقیقه
تاریخ اکران: 1341/07/19
کارگردان: محمود نوذری

سایر اطلاعات فیلم لاله آتشین

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

100 دقیقه

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل لاله آتشین