پرواز پنجم ژوئن (1368)

93 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1368/12/23

چهار هواپیما ربا به فرماندهی فرامرز اتابکی در روز پنجم ژوپن یک هواپیمای مسافربری را می‌ربایند. یکی از مسافران که پلیس است، هواپیما ربایان را خلع سلاح می‌کند. این در حالی‌ست که او هواپیما را به همان مقصدی که هدف ربایندگان بوده، هدایت می‌کند و ماجراهای بعدی اتفاق می‌افتد.

چهار هواپیما ربا به فرماندهی فرامرز اتابکی در روز پنجم ژوپن یک هواپیمای مسافربری را می‌ربایند. یکی از مسافران که پلیس است، هواپیما ربایان را خلع سلاح می‌کند. این در حالی‌ست که او هواپیما را به همان مقصدی که هدف ربایندگان بوده، هدایت می‌کند و ماجراهای بعدی اتفاق می‌افتد.

سایر اطلاعات فیلم پرواز پنجم ژوئن

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

93 دقیقه

داستان

چهار هواپیما ربا به فرماندهی فرامرز اتابکی در روز پنجم ژوپن یک هواپیمای مسافربری را می‌ربایند. یکی از مسافران که پلیس است، هواپیما ربایان را خلع سلاح می‌کند. این در حالی‌ست که او هواپیما را به همان مقصدی که هدف ربایندگان بوده، هدایت می‌کند و ماجراهای بعدی اتفاق می‌افتد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل پرواز پنجم ژوئن

آخرین مشارکت های کاربران