بیوگرافی کامل ابوالفتح بابازاده

متن کامل بیوگرافی ابوالفتح بابازاده

«ابوالفتح بابازاده» در آثاری همچون «کوچه ملی»، «راه طی شده / ظهر روز دهم»، «یاران»، «راه و بی‌راه»، «راز چشمه سرخ»، «آتش پنهان»، «پرواز پنجم ژوئن» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ابوالفتح بابازاده

«ابوالفتح بابازاده» در آثاری همچون «کوچه ملی»، «راه طی شده / ظهر روز دهم»، «یاران»، «راه و بی‌راه»، «راز چشمه سرخ»، «آتش پنهان»، «پرواز پنجم ژوئن» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ابوالفتح بابازاده

آخرین مشارکت های کاربران