سلام سرزمین من (1368)

95 دقیقه
تاریخ اکران: 1368/10/13
کارگردان: اکبر خامین

«شکوه» پس از گرفتن درجه‌ی پزشکی به ایران باز می‌گردد و قصد دارد با همکاری عمویش«دکتر مشتاق» درمانگاهی احداث کند. او به روستایی دورافتاده‌ای می‌رود که عمویش در آن‌جا خدمت می کند اما با دیدن شرایط زندگی در روستا تصمیم او شکل دیگری به خود می‌گیرد.

«شکوه» پس از گرفتن درجه‌ی پزشکی به ایران باز می‌گردد و قصد دارد با همکاری عمویش«دکتر مشتاق» درمانگاهی احداث کند. او به روستایی دورافتاده‌ای می‌رود که عمویش در آن‌جا خدمت می کند اما با دیدن شرایط زندگی در روستا تصمیم او شکل دیگری به خود می‌گیرد.

سایر اطلاعات فیلم سلام سرزمین من

اطلاعات کمپانی ها
تولید کنندگان:

پخشیران

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

95 دقیقه

داستان

«شکوه» پس از گرفتن درجه‌ی پزشکی به ایران باز می‌گردد و قصد دارد با همکاری عمویش«دکتر مشتاق» درمانگاهی احداث کند. او به روستایی دورافتاده‌ای می‌رود که عمویش در آن‌جا خدمت می کند اما با دیدن شرایط زندگی در روستا تصمیم او شکل دیگری به خود می‌گیرد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل سلام سرزمین من

آخرین مشارکت های کاربران