بیوگرافی کامل اکبر خامین

متن کامل بیوگرافی اکبر خامین

«اکبر خامین» در آثاری همچون «دختر میلیونر»، «بالای شهر پایین شهر»، «سلام سرزمین من»، «ناخدا خورشید» به عنوان «کارگردان»، «تهیه‌کننده»، «نویسنده فیلمنامه»، «سرمایه‌گذار»، «مدیر تولید» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی اکبر خامین

«اکبر خامین» در آثاری همچون «دختر میلیونر»، «بالای شهر پایین شهر»، «سلام سرزمین من»، «ناخدا خورشید» به عنوان «کارگردان»، «تهیه‌کننده»، «نویسنده فیلمنامه»، «سرمایه‌گذار»، «مدیر تولید» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1385
6.9
1380
0.0
1367
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1367
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1380
0.0
1367
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1380
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.1
1365
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های اکبر خامین