تاریخ اکران: 1353/03/05
کارگردان: رضا صفایی

«حسین آژدان»(بهمن مفید) زندگی آرامی دارد و مسئول برقرار کردن نظم در محله است. همه‌چیز به خوبی پیش می‌رود تا این‌که او با زن رقاصه ای به نام «شبنم»(شهناز تهرانی) آشنا و کانون گرم خانواده‌اش از هم می‌‌پاشد. هم‌زمان «جلال»(احمد معینی) که از اوباش محل است قصد تصاحب شبنم را دارد.او اسباب دردسر حسین آژدان می‌شود و شبنم که شاهد این ماجرا است تصمیمی برای کمک به او می‌گیرد.

«حسین آژدان»(بهمن مفید) زندگی آرامی دارد و مسئول برقرار کردن نظم در محله است. همه‌چیز به خوبی پیش می‌رود تا این‌که او با زن رقاصه ای به نام «شبنم»(شهناز تهرانی) آشنا و کانون گرم خانواده‌اش از هم می‌‌پاشد. هم‌زمان «جلال»(احمد معینی) که از اوباش محل است قصد تصاحب شبنم را دارد.او اسباب دردسر حسین آژدان می‌شود و شبنم که شاهد این ماجرا است تصمیمی برای کمک به او می‌گیرد.

سایر اطلاعات فیلم حسین‌آژدان

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

113 دقیقه

داستان

«حسین آژدان»(بهمن مفید) زندگی آرامی دارد و مسئول برقرار کردن نظم در محله است. همه‌چیز به خوبی پیش می‌رود تا این‌که او با زن رقاصه ای به نام «شبنم»(شهناز تهرانی) آشنا و کانون گرم خانواده‌اش از هم می‌‌پاشد. هم‌زمان «جلال»(احمد معینی) که از اوباش محل است قصد تصاحب شبنم را دارد.او اسباب دردسر حسین آژدان می‌شود و شبنم که شاهد این ماجرا است تصمیمی برای کمک به او می‌گیرد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل حسین‌آژدان

آخرین مشارکت های کاربران