بیوگرافی کامل رضا حاجیان

متن کامل بیوگرافی رضا حاجیان

«رضا حاجیان» در آثاری همچون «سوغات فرنگ»، «جنگ اطهر»، «حق و ناحق»، «گدای اشراف‌زاده»، «حرمت رفیق»، «عشق و خشونت»، «جای امن»، «هم‌راهان»، «غربتی‌ها»، «فریاد زیر آب»، «شب آفتابی»، «خان‌نایب»، «خدا قوت»، «سفر سنگ»، «غرور و تعصب»، «بت‌شکن»، «بی‌نشان»، «نقص فنی»، «کلک نزن خوشگله»، «پاک‌باخته»، «جایزه»، «کمین»، «راننده اجباری»، «پلنگ در شب»، «کینه»، «کندو»، «دزد سوم»، «خانه خراب»، «همسفر»، «حسین‌آژدان»، «جوجه فکلی»، «شکست‌ناپذیر»، «تهمت»، «ناجورها»، «گروگان»، «این دست‌کجه»، «مواظب کلات باش»، «تنگسیر»، «حریص»، «روسیاه»، «پاپوش»، «مروارید»، «آقای جاهل»، «بیگانه»، «نامحرم»، «ممل آمریکایی»، «میخک سفید»، «فرار از زندگی»، «قایقرانان»، «توبه»، «دشنه»، «تنها مرد محله»، «کاکل‌زری»، «کافر»، «خاطرخواه»، «نانجیب»، «صبح روز چهارم»، «آفتاب مهتاب»، «سوگند سکوت»، «دنیای پر امید»، «دختر شاه پریان»، «داغ ننگ» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تدارکات» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی رضا حاجیان

«رضا حاجیان» در آثاری همچون «سوغات فرنگ»، «جنگ اطهر»، «حق و ناحق»، «گدای اشراف‌زاده»، «حرمت رفیق»، «عشق و خشونت»، «جای امن»، «هم‌راهان»، «غربتی‌ها»، «فریاد زیر آب»، «شب آفتابی»، «خان‌نایب»، «خدا قوت»، «سفر سنگ»، «غرور و تعصب»، «بت‌شکن»، «بی‌نشان»، «نقص فنی»، «کلک نزن خوشگله»، «پاک‌باخته»، «جایزه»، «کمین»، «راننده اجباری»، «پلنگ در شب»، «کینه»، «کندو»، «دزد سوم»، «خانه خراب»، «همسفر»، «حسین‌آژدان»، «جوجه فکلی»، «شکست‌ناپذیر»، «تهمت»، «ناجورها»، «گروگان»، «این دست‌کجه»، «مواظب کلات باش»، «تنگسیر»، «حریص»، «روسیاه»، «پاپوش»، «مروارید»، «آقای جاهل»، «بیگانه»، «نامحرم»، «ممل آمریکایی»، «میخک سفید»، «فرار از زندگی»، «قایقرانان»، «توبه»، «دشنه»، «تنها مرد محله»، «کاکل‌زری»، «کافر»، «خاطرخواه»، «نانجیب»، «صبح روز چهارم»، «آفتاب مهتاب»، «سوگند سکوت»، «دنیای پر امید»، «دختر شاه پریان»، «داغ ننگ» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تدارکات» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.9
اکران شده
6.7
1358
7.0
1357
7.0
1357
7.0
1356
7.0
1356
0.0
1356
7.0
1356
0.0
1356
7.0
1356
0.0
1356
7.0
1356
7.0
1356
0.0
1356
0.0
1355
5.0
1355
0.0
1355
7.0
1355
7.0
1355
0.0
1355
0.0
1355
0.0
1354
7.0
1354
0.0
1354
0.0
1354
6.9
1354
0.0
1354
7.0
1354
5.3
1354
0.0
1353
6.8
1353
0.0
1353
7.0
1353
0.0
1353
0.0
1353
0.0
1353
7.0
1353
7.0
1352
7.0
1352
0.0
1352
0.0
1352
0.0
1352
7.0
1352
0.0
1352
0.0
1352
6.9
1352
7.0
1351
0.0
1351
7.0
1351
0.0
1351
6.9
1351
0.0
1351
0.0
1351
0.0
1351
0.0
1351
0.0
1351
7.0
1351
0.0
1349
0.0
1349
7.0
1348
0.0
1347
0.0
1344
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1354
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های رضا حاجیان