بیوگرافی کامل رضا حاجیان

متن کامل بیوگرافی رضا حاجیان

«رضا حاجیان» در آثاری همچون «سوغات فرنگ»، «جنگ اطهر»، «گدای اشراف‌زاده»، «حق و ناحق»، «عشق و خشونت»، «جای امن»، «هم‌راهان»، «غربتی‌ها»، «فریاد زیر آب»، «شب آفتابی»، «خان‌نایب»، «خدا قوت»، «سفر سنگ»، «حرمت رفیق»، «بی‌نشان»، «نقص فنی»، «کلک نزن خوشگله»، «غرور و تعصب»، «بت‌شکن»، «پاک‌باخته»، «جایزه»، «پلنگ در شب»، «کینه»، «کندو»، «دزد سوم»، «خانه خراب»، «کمین»، «راننده اجباری»، «همسفر»، «شکست‌ناپذیر»، «تهمت»، «ناجورها»، «گروگان»، «این دست‌کجه»، «مواظب کلات باش»، «حسین‌آژدان»، «جوجه فکلی»، «نامحرم»، «تنگسیر»، «حریص»، «روسیاه»، «پاپوش»، «آقای جاهل»، «مروارید»، «بیگانه»، «ممل آمریکایی»، «توبه»، «دشنه»، «تنها مرد محله»، «کاکل‌زری»، «کافر»، «خاطرخواه»، «نانجیب»، «صبح روز چهارم»، «میخک سفید»، «فرار از زندگی»، «قایقرانان»، «سوگند سکوت»، «آفتاب مهتاب»، «دنیای پر امید»، «دختر شاه پریان»، «داغ ننگ» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تدارکات» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی رضا حاجیان

«رضا حاجیان» در آثاری همچون «سوغات فرنگ»، «جنگ اطهر»، «گدای اشراف‌زاده»، «حق و ناحق»، «عشق و خشونت»، «جای امن»، «هم‌راهان»، «غربتی‌ها»، «فریاد زیر آب»، «شب آفتابی»، «خان‌نایب»، «خدا قوت»، «سفر سنگ»، «حرمت رفیق»، «بی‌نشان»، «نقص فنی»، «کلک نزن خوشگله»، «غرور و تعصب»، «بت‌شکن»، «پاک‌باخته»، «جایزه»، «پلنگ در شب»، «کینه»، «کندو»، «دزد سوم»، «خانه خراب»، «کمین»، «راننده اجباری»، «همسفر»، «شکست‌ناپذیر»، «تهمت»، «ناجورها»، «گروگان»، «این دست‌کجه»، «مواظب کلات باش»، «حسین‌آژدان»، «جوجه فکلی»، «نامحرم»، «تنگسیر»، «حریص»، «روسیاه»، «پاپوش»، «آقای جاهل»، «مروارید»، «بیگانه»، «ممل آمریکایی»، «توبه»، «دشنه»، «تنها مرد محله»، «کاکل‌زری»، «کافر»، «خاطرخواه»، «نانجیب»، «صبح روز چهارم»، «میخک سفید»، «فرار از زندگی»، «قایقرانان»، «سوگند سکوت»، «آفتاب مهتاب»، «دنیای پر امید»، «دختر شاه پریان»، «داغ ننگ» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تدارکات» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.9
اکران شده
6.7
1358
7.0
1357
7.0
1357
7.0
1356
0.0
1356
7.0
1356
0.0
1356
7.0
1356
0.0
1356
7.0
1356
7.0
1356
0.0
1356
7.0
1356
0.0
1355
7.0
1355
7.0
1355
0.0
1355
5.0
1355
0.0
1355
0.0
1355
0.0
1354
0.0
1354
6.9
1354
0.0
1354
7.0
1354
0.0
1354
7.0
1354
5.3
1354
0.0
1353
7.0
1353
0.0
1353
0.0
1353
0.0
1353
7.0
1353
0.0
1353
6.8
1353
0.0
1352
7.0
1352
7.0
1352
0.0
1352
0.0
1352
7.0
1352
0.0
1352
0.0
1352
6.9
1352
0.0
1351
6.9
1351
0.0
1351
0.0
1351
0.0
1351
0.0
1351
0.0
1351
7.0
1351
7.0
1351
0.0
1351
7.0
1351
0.0
1349
0.0
1349
7.0
1348
0.0
1347
0.0
1344
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1354
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های رضا حاجیان