بیوگرافی کامل رضا حاجیان

متن کامل بیوگرافی رضا حاجیان

«رضا حاجیان» در آثاری همچون «سوغات فرنگ»، «جنگ اطهر»، «حق و ناحق»، «گدای اشراف‌زاده»، «هم‌راهان»، «غربتی‌ها»، «فریاد زیر آب»، «شب آفتابی»، «خان‌نایب»، «خدا قوت»، «سفر سنگ»، «حرمت رفیق»، «عشق و خشونت»، «جای امن»، «نقص فنی»، «کلک نزن خوشگله»، «غرور و تعصب»، «بت‌شکن»، «بی‌نشان»، «پاک‌باخته»، «جایزه»، «کینه»، «کندو»، «دزد سوم»، «خانه خراب»، «کمین»، «راننده اجباری»، «پلنگ در شب»، «همسفر»، «ناجورها»، «گروگان»، «این دست‌کجه»، «مواظب کلات باش»، «حسین‌آژدان»، «جوجه فکلی»، «شکست‌ناپذیر»، «تهمت»، «نامحرم»، «تنگسیر»، «حریص»، «روسیاه»، «پاپوش»، «آقای جاهل»، «مروارید»، «بیگانه»، «ممل آمریکایی»، «دشنه»، «تنها مرد محله»، «کاکل‌زری»، «کافر»، «خاطرخواه»، «نانجیب»، «صبح روز چهارم»، «میخک سفید»، «فرار از زندگی»، «قایقرانان»، «توبه»، «سوگند سکوت»، «آفتاب مهتاب»، «دنیای پر امید»، «دختر شاه پریان»، «داغ ننگ» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تدارکات» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی رضا حاجیان

«رضا حاجیان» در آثاری همچون «سوغات فرنگ»، «جنگ اطهر»، «حق و ناحق»، «گدای اشراف‌زاده»، «هم‌راهان»، «غربتی‌ها»، «فریاد زیر آب»، «شب آفتابی»، «خان‌نایب»، «خدا قوت»، «سفر سنگ»، «حرمت رفیق»، «عشق و خشونت»، «جای امن»، «نقص فنی»، «کلک نزن خوشگله»، «غرور و تعصب»، «بت‌شکن»، «بی‌نشان»، «پاک‌باخته»، «جایزه»، «کینه»، «کندو»، «دزد سوم»، «خانه خراب»، «کمین»، «راننده اجباری»، «پلنگ در شب»، «همسفر»، «ناجورها»، «گروگان»، «این دست‌کجه»، «مواظب کلات باش»، «حسین‌آژدان»، «جوجه فکلی»، «شکست‌ناپذیر»، «تهمت»، «نامحرم»، «تنگسیر»، «حریص»، «روسیاه»، «پاپوش»، «آقای جاهل»، «مروارید»، «بیگانه»، «ممل آمریکایی»، «دشنه»، «تنها مرد محله»، «کاکل‌زری»، «کافر»، «خاطرخواه»، «نانجیب»، «صبح روز چهارم»، «میخک سفید»، «فرار از زندگی»، «قایقرانان»، «توبه»، «سوگند سکوت»، «آفتاب مهتاب»، «دنیای پر امید»، «دختر شاه پریان»، «داغ ننگ» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تدارکات» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.9
اکران شده
6.7
1358
7.0
1357
7.0
1357
7.0
1356
0.0
1356
7.0
1356
0.0
1356
7.0
1356
7.0
1356
0.0
1356
7.0
1356
7.0
1356
0.0
1356
7.0
1355
7.0
1355
0.0
1355
5.0
1355
0.0
1355
0.0
1355
0.0
1355
0.0
1354
6.9
1354
0.0
1354
7.0
1354
0.0
1354
7.0
1354
0.0
1354
5.3
1354
0.0
1353
0.0
1353
0.0
1353
7.0
1353
0.0
1353
6.8
1353
0.0
1353
7.0
1353
0.0
1352
7.0
1352
7.0
1352
0.0
1352
0.0
1352
7.0
1352
0.0
1352
0.0
1352
6.9
1352
6.9
1351
0.0
1351
0.0
1351
0.0
1351
0.0
1351
0.0
1351
7.0
1351
7.0
1351
0.0
1351
7.0
1351
0.0
1351
0.0
1349
0.0
1349
7.0
1348
0.0
1347
0.0
1344
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1354
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های رضا حاجیان