بیوگرافی کامل رضا حاجیان

متن کامل بیوگرافی رضا حاجیان

«رضا حاجیان» در آثاری همچون «سوغات فرنگ»، «جنگ اطهر»، «حق و ناحق»، «گدای اشراف‌زاده»، «شب آفتابی»، «خان‌نایب»، «خدا قوت»، «سفر سنگ»، «حرمت رفیق»، «عشق و خشونت»، «جای امن»، «هم‌راهان»، «غربتی‌ها»، «فریاد زیر آب»، «کلک نزن خوشگله»، «غرور و تعصب»، «بت‌شکن»، «بی‌نشان»، «نقص فنی»، «پاک‌باخته»، «جایزه»، «کندو»، «دزد سوم»، «خانه خراب»، «کمین»، «راننده اجباری»، «پلنگ در شب»، «کینه»، «همسفر»، «مواظب کلات باش»، «حسین‌آژدان»، «جوجه فکلی»، «شکست‌ناپذیر»، «تهمت»، «ناجورها»، «گروگان»، «این دست‌کجه»، «تنگسیر»، «حریص»، «روسیاه»، «پاپوش»، «مروارید»، «آقای جاهل»، «بیگانه»، «نامحرم»، «ممل آمریکایی»، «کافر»، «خاطرخواه»، «نانجیب»، «صبح روز چهارم»، «میخک سفید»، «فرار از زندگی»، «قایقرانان»، «توبه»، «دشنه»، «تنها مرد محله»، «کاکل‌زری»، «آفتاب مهتاب»، «سوگند سکوت»، «دنیای پر امید»، «دختر شاه پریان»، «داغ ننگ» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تدارکات» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی رضا حاجیان

«رضا حاجیان» در آثاری همچون «سوغات فرنگ»، «جنگ اطهر»، «حق و ناحق»، «گدای اشراف‌زاده»، «شب آفتابی»، «خان‌نایب»، «خدا قوت»، «سفر سنگ»، «حرمت رفیق»، «عشق و خشونت»، «جای امن»، «هم‌راهان»، «غربتی‌ها»، «فریاد زیر آب»، «کلک نزن خوشگله»، «غرور و تعصب»، «بت‌شکن»، «بی‌نشان»، «نقص فنی»، «پاک‌باخته»، «جایزه»، «کندو»، «دزد سوم»، «خانه خراب»، «کمین»، «راننده اجباری»، «پلنگ در شب»، «کینه»، «همسفر»، «مواظب کلات باش»، «حسین‌آژدان»، «جوجه فکلی»، «شکست‌ناپذیر»، «تهمت»، «ناجورها»، «گروگان»، «این دست‌کجه»، «تنگسیر»، «حریص»، «روسیاه»، «پاپوش»، «مروارید»، «آقای جاهل»، «بیگانه»، «نامحرم»، «ممل آمریکایی»، «کافر»، «خاطرخواه»، «نانجیب»، «صبح روز چهارم»، «میخک سفید»، «فرار از زندگی»، «قایقرانان»، «توبه»، «دشنه»، «تنها مرد محله»، «کاکل‌زری»، «آفتاب مهتاب»، «سوگند سکوت»، «دنیای پر امید»، «دختر شاه پریان»، «داغ ننگ» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تدارکات» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.9
اکران شده
6.7
1358
7.0
1357
7.0
1357
0.0
1356
7.0
1356
7.0
1356
0.0
1356
7.0
1356
7.0
1356
0.0
1356
7.0
1356
0.0
1356
7.0
1356
7.0
1355
0.0
1355
5.0
1355
0.0
1355
7.0
1355
0.0
1355
0.0
1355
6.9
1354
0.0
1354
7.0
1354
0.0
1354
7.0
1354
0.0
1354
0.0
1354
5.3
1354
7.0
1353
0.0
1353
6.8
1353
0.0
1353
7.0
1353
0.0
1353
0.0
1353
0.0
1353
7.0
1352
7.0
1352
0.0
1352
0.0
1352
0.0
1352
7.0
1352
0.0
1352
0.0
1352
6.9
1352
0.0
1351
0.0
1351
0.0
1351
7.0
1351
7.0
1351
0.0
1351
7.0
1351
0.0
1351
6.9
1351
0.0
1351
0.0
1351
0.0
1349
0.0
1349
7.0
1348
0.0
1347
0.0
1344
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1354
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های رضا حاجیان