بیوگرافی کامل احمد معینی

متن کامل بیوگرافی احمد معینی

«احمد معینی» در آثاری همچون «مغربی»، «شب به خیر غریبه»، «گریز»، «قرق»، «سیاه‌بخت»، «مادرجونم عاشق شده»، «بی‌گناه»، «والده آقا مصطفی»، «پاداش یک مرد»، «غلام‌زنگی»، «نازنین»، «مجازات»، «سارق»، «کینه»، «قسم»، «شرف»، «چشم انتظار»، «همسفر»، «فاصله»، «پری خوشگله»، «حسین‌آژدان»، «هرجایی»، «آب توبه»، «جوجه فکلی»، «آقا مهدی وارد می‌شود»، «یاور»، «ناجورها»، «روسیاه»، «ناخدا»، «جنوبی»، «شرور»، «کاکاسیاه»، «غریبه»، «مرد»، «پخمه»، «خاطرخواه»، «لوطی»، «رضا چلچله»، «قصه شب یلدا»، «آقای هالو»، «دلاور دوران»، «جهنم سفید»، «من هم گریه کردم»، «خداحافظ تهران»، «عصیان» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تهیه» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی احمد معینی

«احمد معینی» در آثاری همچون «مغربی»، «شب به خیر غریبه»، «گریز»، «قرق»، «سیاه‌بخت»، «مادرجونم عاشق شده»، «بی‌گناه»، «والده آقا مصطفی»، «پاداش یک مرد»، «غلام‌زنگی»، «نازنین»، «مجازات»، «سارق»، «کینه»، «قسم»، «شرف»، «چشم انتظار»، «همسفر»، «فاصله»، «پری خوشگله»، «حسین‌آژدان»، «هرجایی»، «آب توبه»، «جوجه فکلی»، «آقا مهدی وارد می‌شود»، «یاور»، «ناجورها»، «روسیاه»، «ناخدا»، «جنوبی»، «شرور»، «کاکاسیاه»، «غریبه»، «مرد»، «پخمه»، «خاطرخواه»، «لوطی»، «رضا چلچله»، «قصه شب یلدا»، «آقای هالو»، «دلاور دوران»، «جهنم سفید»، «من هم گریه کردم»، «خداحافظ تهران»، «عصیان» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تهیه» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.7
1349
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های احمد معینی