بیوگرافی کامل احمد معینی

متن کامل بیوگرافی احمد معینی

«احمد معینی» در آثاری همچون «مغربی»، «شب به خیر غریبه»، «گریز»، «قرق»، «پاداش یک مرد»، «سیاه‌بخت»، «مادرجونم عاشق شده»، «بی‌گناه»، «والده آقا مصطفی»، «قسم»، «شرف»، «چشم انتظار»، «غلام‌زنگی»، «نازنین»، «مجازات»، «سارق»، «کینه»، «فاصله»، «همسفر»، «آب توبه»، «جوجه فکلی»، «آقا مهدی وارد می‌شود»، «یاور»، «ناجورها»، «پری خوشگله»، «حسین‌آژدان»، «هرجایی»، «شرور»، «کاکاسیاه»، «روسیاه»، «ناخدا»، «جنوبی»، «مرد»، «پخمه»، «خاطرخواه»، «غریبه»، «رضا چلچله»، «لوطی»، «قصه شب یلدا»، «آقای هالو»، «دلاور دوران»، «جهنم سفید»، «من هم گریه کردم»، «عصیان»، «خداحافظ تهران» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تهیه» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی احمد معینی

«احمد معینی» در آثاری همچون «مغربی»، «شب به خیر غریبه»، «گریز»، «قرق»، «پاداش یک مرد»، «سیاه‌بخت»، «مادرجونم عاشق شده»، «بی‌گناه»، «والده آقا مصطفی»، «قسم»، «شرف»، «چشم انتظار»، «غلام‌زنگی»، «نازنین»، «مجازات»، «سارق»، «کینه»، «فاصله»، «همسفر»، «آب توبه»، «جوجه فکلی»، «آقا مهدی وارد می‌شود»، «یاور»، «ناجورها»، «پری خوشگله»، «حسین‌آژدان»، «هرجایی»، «شرور»، «کاکاسیاه»، «روسیاه»، «ناخدا»، «جنوبی»، «مرد»، «پخمه»، «خاطرخواه»، «غریبه»، «رضا چلچله»، «لوطی»، «قصه شب یلدا»، «آقای هالو»، «دلاور دوران»، «جهنم سفید»، «من هم گریه کردم»، «عصیان»، «خداحافظ تهران» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تهیه» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.7
1349
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های احمد معینی