بیوگرافی کامل احمد معینی

متن کامل بیوگرافی احمد معینی

«احمد معینی» در آثاری همچون «مغربی»، «شب به خیر غریبه»، «گریز»، «قرق»، «والده آقا مصطفی»، «پاداش یک مرد»، «سیاه‌بخت»، «مادرجونم عاشق شده»، «بی‌گناه»، «قسم»، «شرف»، «چشم انتظار»، «غلام‌زنگی»، «نازنین»، «مجازات»، «سارق»، «کینه»، «فاصله»، «همسفر»، «هرجایی»، «آب توبه»، «جوجه فکلی»، «آقا مهدی وارد می‌شود»، «یاور»، «ناجورها»، «پری خوشگله»، «حسین‌آژدان»، «شرور»، «کاکاسیاه»، «روسیاه»، «ناخدا»، «جنوبی»، «غریبه»، «مرد»، «پخمه»، «خاطرخواه»، «رضا چلچله»، «لوطی»، «آقای هالو»، «قصه شب یلدا»، «من هم گریه کردم»، «دلاور دوران»، «جهنم سفید»، «عصیان»، «خداحافظ تهران» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تهیه» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی احمد معینی

«احمد معینی» در آثاری همچون «مغربی»، «شب به خیر غریبه»، «گریز»، «قرق»، «والده آقا مصطفی»، «پاداش یک مرد»، «سیاه‌بخت»، «مادرجونم عاشق شده»، «بی‌گناه»، «قسم»، «شرف»، «چشم انتظار»، «غلام‌زنگی»، «نازنین»، «مجازات»، «سارق»، «کینه»، «فاصله»، «همسفر»، «هرجایی»، «آب توبه»، «جوجه فکلی»، «آقا مهدی وارد می‌شود»، «یاور»، «ناجورها»، «پری خوشگله»، «حسین‌آژدان»، «شرور»، «کاکاسیاه»، «روسیاه»، «ناخدا»، «جنوبی»، «غریبه»، «مرد»، «پخمه»، «خاطرخواه»، «رضا چلچله»، «لوطی»، «آقای هالو»، «قصه شب یلدا»، «من هم گریه کردم»، «دلاور دوران»، «جهنم سفید»، «عصیان»، «خداحافظ تهران» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تهیه» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.7
1349
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های احمد معینی