بیوگرافی کامل رضا رخشانی

متن کامل بیوگرافی رضا رخشانی

«رضا رخشانی» در آثاری همچون «حیدر»، «مونس»، «خلبان»، «اعاده امنیت»، «پرواز را به خاطر بسپار»، «شب بیست و نهم»، «راه دوم»، «فرار از حجله»، «بزن بریم دزدی»، «حسین‌آژدان»، «مرغ و همسایه»، «خوشگلا عوضی گرفتین»، «جوجه فکلی»، «ماجراجویان خشن»، «این دست‌کجه»، «گدای میلیونر»، «تعقیب تا جهنم»، «هفت مرد دلاور»، «تنگسیر»، «جبار سرجوخه فراری»، «جنگجویان کوچولو»، «شیخ‌صالح»، «تولدت مبارک»، «خانه قمرخانم»، «خانوم‌ خانوما»، «خر دجال»، «قدیر»، «عباسه و جعفر برمکی»، «عزیز قرقی»، «بهلول (دیوانه عاقل)»، «یعقوب لیث»، «اتهام»، «عروس دجله» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی رضا رخشانی

«رضا رخشانی» در آثاری همچون «حیدر»، «مونس»، «خلبان»، «اعاده امنیت»، «پرواز را به خاطر بسپار»، «شب بیست و نهم»، «راه دوم»، «فرار از حجله»، «بزن بریم دزدی»، «حسین‌آژدان»، «مرغ و همسایه»، «خوشگلا عوضی گرفتین»، «جوجه فکلی»، «ماجراجویان خشن»، «این دست‌کجه»، «گدای میلیونر»، «تعقیب تا جهنم»، «هفت مرد دلاور»، «تنگسیر»، «جبار سرجوخه فراری»، «جنگجویان کوچولو»، «شیخ‌صالح»، «تولدت مبارک»، «خانه قمرخانم»، «خانوم‌ خانوما»، «خر دجال»، «قدیر»، «عباسه و جعفر برمکی»، «عزیز قرقی»، «بهلول (دیوانه عاقل)»، «یعقوب لیث»، «اتهام»، «عروس دجله» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های رضا رخشانی