بیوگرافی کامل اکبر نظری

متن کامل بیوگرافی اکبر نظری

«اکبر نظری» در آثاری همچون «من مادر هستم»، «ملکه»، «انتهای خیابان هشتم»، «هفت دقیقه تا پاییز»، «قرنطینه»، «رئیس»، «چند روز بعد...»، «پسران آجری»، «باغ های کندلوس»، «ستاره‌های سربی»، «عزیزم من کوک نیستم»، «شام آخر»، «دعوت به شام»، «آخرین مرحله»، «شیرین و فرهاد»، «راز شب بارانی»، «آسمان هشتم»، «شانس عشق تصادف»، «این سیب هم برای تو»، «ارغوان»، «پنج ستاره»، «تراژدی»، «طبقه حساس»، «حوض نقاشی»، «پل چوبی»، «رویای سینما»، «جدایی نادر از سیمین»، «سیزده 59»، «زمهریر»، «زندگی با چشمان بسته»، «پوسته»، «در شب عروسی»، «شکارچی»، «تسویه حساب»، «گوشواره»، «حکم»، «تقاطع»، «شام عروسی»، «به نام پدر»، «بید مجنون»، «باج خور»، «شهر زیبا»، «اشک سرما»، «تب»، «طلای سرخ»، «مسافر ری»، «شیفته»، «شوخی»، «نسل سوخته»، «مهر مادری»، «تولد یک پروانه»، «دایره سرخ»، «نیش»، «دل و دشنه»، «بلندی‌های صفر»، «راز گل شب‌بو»، «راز خنجر» به عنوان «بازیگر»، «دستیار فیلمبردار»، «سینه‌موبیل»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی اکبر نظری

«اکبر نظری» در آثاری همچون «من مادر هستم»، «ملکه»، «انتهای خیابان هشتم»، «هفت دقیقه تا پاییز»، «قرنطینه»، «رئیس»، «چند روز بعد...»، «پسران آجری»، «باغ های کندلوس»، «ستاره‌های سربی»، «عزیزم من کوک نیستم»، «شام آخر»، «دعوت به شام»، «آخرین مرحله»، «شیرین و فرهاد»، «راز شب بارانی»، «آسمان هشتم»، «شانس عشق تصادف»، «این سیب هم برای تو»، «ارغوان»، «پنج ستاره»، «تراژدی»، «طبقه حساس»، «حوض نقاشی»، «پل چوبی»، «رویای سینما»، «جدایی نادر از سیمین»، «سیزده 59»، «زمهریر»، «زندگی با چشمان بسته»، «پوسته»، «در شب عروسی»، «شکارچی»، «تسویه حساب»، «گوشواره»، «حکم»، «تقاطع»، «شام عروسی»، «به نام پدر»، «بید مجنون»، «باج خور»، «شهر زیبا»، «اشک سرما»، «تب»، «طلای سرخ»، «مسافر ری»، «شیفته»، «شوخی»، «نسل سوخته»، «مهر مادری»، «تولد یک پروانه»، «دایره سرخ»، «نیش»، «دل و دشنه»، «بلندی‌های صفر»، «راز گل شب‌بو»، «راز خنجر» به عنوان «بازیگر»، «دستیار فیلمبردار»، «سینه‌موبیل»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1379
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1373
7.0
1373
7.0
1372
0.0
1372
7.0
1369
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های اکبر نظری