بیوگرافی کامل داداشی

متن کامل بیوگرافی داداشی

« داداشی» در آثاری همچون «کلک نزن خوشگله»، «غرور و تعصب»، «مجازات»، «عمو فوتبالی»، «صلوة ظهر»، «آقامهدی کله‌پز»، «مردها و نامردها»، «علی سورچی»، «عزیز قرقی»، «شاطر عباس»، «درشکه‌چی»، «حسن فرفره»، «شهر هرت»، «مردان روزگار»، «چشمه آب حیات» به عنوان «بازیگر»، «طراح پوستر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی داداشی

« داداشی» در آثاری همچون «کلک نزن خوشگله»، «غرور و تعصب»، «مجازات»، «عمو فوتبالی»، «صلوة ظهر»، «آقامهدی کله‌پز»، «مردها و نامردها»، «علی سورچی»، «عزیز قرقی»، «شاطر عباس»، «درشکه‌چی»، «حسن فرفره»، «شهر هرت»، «مردان روزگار»، «چشمه آب حیات» به عنوان «بازیگر»، «طراح پوستر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های داداشی