چوپانان کویر (1367)

89 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1367/11/15
کارگردان: حسین محجوب

سه چوپان از گله‌های ارباب مراقبت مي‌کنند. قرار است پسر ارباب«قدیر» که برای پیدا کردن مرتع رفته به آن ها ملحق شود. «مختار» بدون اجازه گرفتن از ارباب «میرزا» را راهی خانه می‌کند تا از همسر بیمارش نگهداری کند اما درست همان موقع تعدادی گوسفند و بز بر اثر طوفان شن از بین می‌روند. شرایط بدی در انتظار آن هاست.

سه چوپان از گله‌های ارباب مراقبت مي‌کنند. قرار است پسر ارباب«قدیر» که برای پیدا کردن مرتع رفته به آن ها ملحق شود. «مختار» بدون اجازه گرفتن از ارباب «میرزا» را راهی خانه می‌کند تا از همسر بیمارش نگهداری کند اما درست همان موقع تعدادی گوسفند و بز بر اثر طوفان شن از بین می‌روند. شرایط بدی در انتظار آن هاست.

سایر اطلاعات فیلم چوپانان کویر

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

89 دقیقه

داستان

سه چوپان از گله‌های ارباب مراقبت مي‌کنند. قرار است پسر ارباب«قدیر» که برای پیدا کردن مرتع رفته به آن ها ملحق شود. «مختار» بدون اجازه گرفتن از ارباب «میرزا» را راهی خانه می‌کند تا از همسر بیمارش نگهداری کند اما درست همان موقع تعدادی گوسفند و بز بر اثر طوفان شن از بین می‌روند. شرایط بدی در انتظار آن هاست.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل چوپانان کویر

آخرین مشارکت های کاربران