دیپلماسی شکست ناپذیر آقای نادری (1395)

، مناسب برای تمام سنین
محصول کشور: ایران
تاریخ اکران: 1395/12/07

مردی می‎خواهد به تنهایی بین ایران و آمریکا صلح برقرار کند.

مردی می‎خواهد به تنهایی بین ایران و آمریکا صلح برقرار کند.

جوایز مستند دیپلماسی شکست ناپذیر آقای نادری
جوایز مستند دیپلماسی شکست ناپذیر آقای نادری
جوایز مستند دیپلماسی شکست ناپذیر آقای نادری
مستند دیپلماسی شکست ناپذیر آقای نادری در جشنواره های مختلف 2 بار کاندید شده و 2 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم دیپلماسی شکست ناپذیر آقای نادری

اطلاعات تکمیلی
داستان

مردی می‎خواهد به تنهایی بین ایران و آمریکا صلح برقرار کند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل مستند دیپلماسی شکست ناپذیر آقای نادری

آخرین مشارکت های کاربران