کمیته مجازات (1377)

97 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1377/12/29
کارگردان: علی حاتمی

در زمان احمد شاه قاجار، ابوالفتح‌خان (علی نصیریان) که عضو انجمن مجازات است، با همسر و فرزندش از تبریز به تهران نقل مکان می‌کند. او در تهران با همدستی شخصی به نام رضا (جمشید مشایخی)، تفنگچی معیرالدوله، برای ترور شخصیت‌هایی که از نظر انجمن، خائن به میهن هستند، اقدام می‌کنند.

در زمان احمد شاه قاجار، ابوالفتح‌خان (علی نصیریان) که عضو انجمن مجازات است، با همسر و فرزندش از تبریز به تهران نقل مکان می‌کند. او در تهران با همدستی شخصی به نام رضا (جمشید مشایخی)، تفنگچی معیرالدوله، برای ترور شخصیت‌هایی که از نظر انجمن، خائن به میهن هستند، اقدام می‌کنند.

جوایز کمیته مجازات
جوایز کمیته مجازات
جوایز کمیته مجازات
کمیته مجازات در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم کمیته مجازات

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

97 دقیقه

داستان

در زمان احمد شاه قاجار، ابوالفتح‌خان (علی نصیریان) که عضو انجمن مجازات است، با همسر و فرزندش از تبریز به تهران نقل مکان می‌کند. او در تهران با همدستی شخصی به نام رضا (جمشید مشایخی)، تفنگچی معیرالدوله، برای ترور شخصیت‌هایی که از نظر انجمن، خائن به میهن هستند، اقدام می‌کنند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل کمیته مجازات

آخرین مشارکت های کاربران