عوارض خروج (اکران نشده)

پسری مدتی است که از انجام کارهای تکراری خسته شده.

پسری مدتی است که از انجام کارهای تکراری خسته شده.

جوایز عوارض خروج
جوایز عوارض خروج
جوایز عوارض خروج
عوارض خروج در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم عوارض خروج

داستان

پسری مدتی است که از انجام کارهای تکراری خسته شده.

ژانرها
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل عوارض خروج