رویای شیرین (آماده اکران)

، مناسب برای تمام سنین
کارگردان: مریم عبدلی

سایر اطلاعات فیلم رویای شیرین

اطلاعات تکمیلی
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل رویای شیرین