بوی خوش زندگی (1374)

100 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1374/07/26

«کمال» و«جمال» (علیرضا خمسه) دو برادر دوقلو به خاطر مسائلی با یکدیگر مشکل دارند. ماجرایی آن ها را روبه روی هم قرار می دهد. جمال که بهیار بیمارستانی است به کمک پیرمردی به نام« مستوفی» (امیر پای ور) می رود و او را از مرگ نجات می دهد. پیرمرد به جبران محبت جمال تصمیم می گیرد خانه ی خود را به او ببخشد. اما برادر مستوفی ، «سرهنگ» (ابراهیم آبادی) به کمک وکیلی قلابی و با همراهی کمال برای تصاحب خانه دست به دسیسه های گوناگون می زنند.

«کمال» و«جمال» (علیرضا خمسه) دو برادر دوقلو به خاطر مسائلی با یکدیگر مشکل دارند. ماجرایی آن ها را روبه روی هم قرار می دهد. جمال که بهیار بیمارستانی است به کمک پیرمردی به نام« مستوفی» (امیر پای ور) می رود و او را از مرگ نجات می دهد. پیرمرد به جبران محبت جمال تصمیم می گیرد خانه ی خود را به او ببخشد. اما برادر مستوفی ، «سرهنگ» (ابراهیم آبادی) به کمک وکیلی قلابی و با همراهی کمال برای تصاحب خانه دست به دسیسه های گوناگون می زنند.

سایر اطلاعات فیلم بوی خوش زندگی

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

100 دقیقه

داستان

«کمال» و«جمال» (علیرضا خمسه) دو برادر دوقلو به خاطر مسائلی با یکدیگر مشکل دارند. ماجرایی آن ها را روبه روی هم قرار می دهد. جمال که بهیار بیمارستانی است به کمک پیرمردی به نام« مستوفی» (امیر پای ور) می رود و او را از مرگ نجات می دهد. پیرمرد به جبران محبت جمال تصمیم می گیرد خانه ی خود را به او ببخشد. اما برادر مستوفی ، «سرهنگ» (ابراهیم آبادی) به کمک وکیلی قلابی و با همراهی کمال برای تصاحب خانه دست به دسیسه های گوناگون می زنند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل بوی خوش زندگی

آخرین مشارکت های کاربران