بیوگرافی کامل لوریک میناسیان

متن کامل بیوگرافی لوریک میناسیان

«لوریک میناسیان» در آثاری همچون «شب بی پایان»، «جوجه اردک من»، «زندانی 707»، «بوی کافور، عطر یاس»، «عشق شیشه‌ای»، «شوخی»، «تکیه بر باد»، «بودن یا نبودن»، «دختری با کفش‌های کتانی»، «مرد عوضی»، «بالاتر از خطر»، «بوی پیراهن یوسف»، «بوی خوش زندگی»، «جاده عشق»، «مجسمه»، «تماس شیطانی»، «دو نفر و نصفی»، «پرده آخر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی لوریک میناسیان

«لوریک میناسیان» در آثاری همچون «شب بی پایان»، «جوجه اردک من»، «زندانی 707»، «بوی کافور، عطر یاس»، «عشق شیشه‌ای»، «شوخی»، «تکیه بر باد»، «بودن یا نبودن»، «دختری با کفش‌های کتانی»، «مرد عوضی»، «بالاتر از خطر»، «بوی پیراهن یوسف»، «بوی خوش زندگی»، «جاده عشق»، «مجسمه»، «تماس شیطانی»، «دو نفر و نصفی»، «پرده آخر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

جوایز لوریک میناسیان
جوایز لوریک میناسیان
جوایز لوریک میناسیان
لوریک میناسیان در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های لوریک میناسیان

آخرین مشارکت های کاربران