بیوگرافی کامل محمد حاج‌حسینی

متن کامل بیوگرافی محمد حاج‌حسینی

«محمد حاج‌حسینی» در آثاری همچون «سهم من از زندگی»، «من یک ایرانی‌ام»، «کلاه پهلوی»، «ضد گلوله»، «تبه مرد نیلوفری»، «حریم»، «سوپراستار»، «چهره به چهره»، «توفیق اجباری»، «شبی در تهران»، «پریدخت»، «به خاطر خواهرم»، «چهار انگشتی»، «قاعده بازی»، «سفر به هیدالو»، «تهران ساعت 7 صبح»، «سال سخت در خمین / صنوبر»، «مرد بارانی»، «لژیون»، «کمین»، «عشق گمشده»، «غزال»، «صاعقه»، «کیلومتر پنج»، «گرداب»، «سایه‌های بلند باد»، «ملکوت» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمد حاج‌حسینی

«محمد حاج‌حسینی» در آثاری همچون «سهم من از زندگی»، «من یک ایرانی‌ام»، «کلاه پهلوی»، «ضد گلوله»، «تبه مرد نیلوفری»، «حریم»، «سوپراستار»، «چهره به چهره»، «توفیق اجباری»، «شبی در تهران»، «پریدخت»، «به خاطر خواهرم»، «چهار انگشتی»، «قاعده بازی»، «سفر به هیدالو»، «تهران ساعت 7 صبح»، «سال سخت در خمین / صنوبر»، «مرد بارانی»، «لژیون»، «کمین»، «عشق گمشده»، «غزال»، «صاعقه»، «کیلومتر پنج»، «گرداب»، «سایه‌های بلند باد»، «ملکوت» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمد حاج‌حسینی

آخرین مشارکت های کاربران