بیوگرافی کامل بهرام ابراهیمی

متن کامل بیوگرافی بهرام ابراهیمی

«بهرام ابراهیمی» در آثاری همچون «کوچه و موزه»، «دنیای گمشده»، «خاک گرم»، «حوالی پاییز»، «سارق روح»، «محکومین»، «هزارپا»، «بچه‌خور»، «گمشدگان»، «تاریکی شب روشنایی روز»، «هشت و نیم دقیقه»، «چرخ فلک»، «دوردست ها»، «صله سحر»، «تا آمدن احمد»، «همه چیز آنجاست»، «طبقه حساس»، «ما همه گناهکاریم»، «سرزمین کهن (سرزمین مادری)»، «یه گوشه دنج»، «مثل یه کابوس»، «صلات ظهر»، «جستجوگران»، «آخرین دعوت»، «اخراجی»، «یک مرد , یک شهر / توطئه»، «کوچه محجوب»، «شب زده»، «زاگرس»، «گارد ساحلی»، «مارمولک»، «مرد بارانی»، «ایلیا»، «کلاه پهلوی» به عنوان «بازیگر»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی بهرام ابراهیمی

«بهرام ابراهیمی» در آثاری همچون «کوچه و موزه»، «دنیای گمشده»، «خاک گرم»، «حوالی پاییز»، «سارق روح»، «محکومین»، «هزارپا»، «بچه‌خور»، «گمشدگان»، «تاریکی شب روشنایی روز»، «هشت و نیم دقیقه»، «چرخ فلک»، «دوردست ها»، «صله سحر»، «تا آمدن احمد»، «همه چیز آنجاست»، «طبقه حساس»، «ما همه گناهکاریم»، «سرزمین کهن (سرزمین مادری)»، «یه گوشه دنج»، «مثل یه کابوس»، «صلات ظهر»، «جستجوگران»، «آخرین دعوت»، «اخراجی»، «یک مرد , یک شهر / توطئه»، «کوچه محجوب»، «شب زده»، «زاگرس»، «گارد ساحلی»، «مارمولک»، «مرد بارانی»، «ایلیا»، «کلاه پهلوی» به عنوان «بازیگر»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های بهرام ابراهیمی

آخرین مشارکت های کاربران