مجردها (1383)

100 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1383/12/23

سه دوست تصمیم می‌گیرند که برای کار به دبی بروند اما موقع تبدیل پول‌هایشان به دلار، پول‌ها توسط یک موتور سوار دزدیده می‌شود. «عمو ناصر»(آتیلا پسیانی) به آن‌ها پیشنهاد می‌کند که در کارگاه او که اکنون در اجاره ی«خانم عربشاهی»(مریلا زارعی) است به کارشان ادامه دهند. از همان ابتدا رابطه‌ی «منوچهر»(محمدرضا فروتن) و خانم عربشاهی بر پایه ی لج و لج بازی شکل می‌گیرد. آن‌ها پس از مدتی کارکردن زمانی‌که منتظر گرفتن دستمزد هستند متوجه می شوند که «فخار»(محمدرضا نوروزی) سفارش کننده‌ی کالا پولی در بساط ندارد. در همین زمان کالاهای تولید شده توسط افراد ناشناس به عمد ضایع می‌شود و هر سه دوست تصمیم می‌گیرند که به خانم عربشاهی کمک کنند. رابطه‌ی عاطفی میان منوچهر و خانم عربشاهی شکل گرفته است.

سه دوست تصمیم می‌گیرند که برای کار به دبی بروند اما موقع تبدیل پول‌هایشان به دلار، پول‌ها توسط یک موتور سوار دزدیده می‌شود. «عمو ناصر»(آتیلا پسیانی) به آن‌ها پیشنهاد می‌کند که در کارگاه او که اکنون در اجاره ی«خانم عربشاهی»(مریلا زارعی) است به کارشان ادامه دهند. از همان ابتدا رابطه‌ی «منوچهر»(محمدرضا فروتن) و خانم عربشاهی بر پایه ی لج و لج بازی شکل می‌گیرد. آن‌ها پس از مدتی کارکردن زمانی‌که منتظر گرفتن دستمزد هستند متوجه می شوند که «فخار»(محمدرضا نوروزی) سفارش کننده‌ی کالا پولی در بساط ندارد. در همین زمان کالاهای تولید شده توسط افراد ناشناس به عمد ضایع می‌شود و هر سه دوست تصمیم می‌گیرند که به خانم عربشاهی کمک کنند. رابطه‌ی عاطفی میان منوچهر و خانم عربشاهی شکل گرفته است.

سایر اطلاعات فیلم مجردها

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

100 دقیقه

داستان

سه دوست تصمیم می‌گیرند که برای کار به دبی بروند اما موقع تبدیل پول‌هایشان به دلار، پول‌ها توسط یک موتور سوار دزدیده می‌شود. «عمو ناصر»(آتیلا پسیانی) به آن‌ها پیشنهاد می‌کند که در کارگاه او که اکنون در اجاره ی«خانم عربشاهی»(مریلا زارعی) است به کارشان ادامه دهند. از همان ابتدا رابطه‌ی «منوچهر»(محمدرضا فروتن) و خانم عربشاهی بر پایه ی لج و لج بازی شکل می‌گیرد. آن‌ها پس از مدتی کارکردن زمانی‌که منتظر گرفتن دستمزد هستند متوجه می شوند که «فخار»(محمدرضا نوروزی) سفارش کننده‌ی کالا پولی در بساط ندارد. در همین زمان کالاهای تولید شده توسط افراد ناشناس به عمد ضایع می‌شود و هر سه دوست تصمیم می‌گیرند که به خانم عربشاهی کمک کنند. رابطه‌ی عاطفی میان منوچهر و خانم عربشاهی شکل گرفته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل مجردها