بیوگرافی کامل شاهین باباپور

متن کامل بیوگرافی شاهین باباپور

«شاهین باباپور» در آثاری همچون «آقای سانسور»، «در مدت معلوم»، «آلبوم»، «مانی و ندا»، «فوتبالیست ها»، «دارا و ندار»، «کمکم کن»، «شمارش معکوس»، «آلتینای»، «مجرد 40 ساله»، «روزی مرا دوست خواهی داشت»، «حلقه های ازدواج»، «چموش و خموش»، «بانوی اردیبهشت»، «دختران خورشید»، «بچه‌های ابدی»، «روانی»، «طلسم‌شدگان»، «عشق کافی نیست؟»، «چراغ قرمز» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «دستیار کارگردان»، «دستیار اول کارگردان»، «برنامه‌ریز»، «امور مالی»، «مشاور مجری طرح»، «با تشکر از» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی شاهین باباپور

«شاهین باباپور» در آثاری همچون «آقای سانسور»، «در مدت معلوم»، «آلبوم»، «مانی و ندا»، «فوتبالیست ها»، «دارا و ندار»، «کمکم کن»، «شمارش معکوس»، «آلتینای»، «مجرد 40 ساله»، «روزی مرا دوست خواهی داشت»، «حلقه های ازدواج»، «چموش و خموش»، «بانوی اردیبهشت»، «دختران خورشید»، «بچه‌های ابدی»، «روانی»، «طلسم‌شدگان»، «عشق کافی نیست؟»، «چراغ قرمز» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «دستیار کارگردان»، «دستیار اول کارگردان»، «برنامه‌ریز»، «امور مالی»، «مشاور مجری طرح»، «با تشکر از» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1379
7.0
1376
0.0
1376
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
7.0
1385
6.9
1379
7.0
1377
7.0
1376
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
7.0
1385
0.0
1383
6.9
1379
7.0
1378
7.0
1377
7.0
1376
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1377
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.8
1396
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1388
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های شاهین باباپور

آخرین مشارکت های کاربران