تاریخ اکران: 1368/03/31

تعدادی دلار تقلبی از مسافران ایرانی توسط پلیس بین‌الملل به دست می‌آید. «سروان تیموری»(فرامرز قریبیان) از طرف پلیس ایران مامور رسیدگی به این پرونده می‌شود. او در جریان پیگیری این پرونده به مافیا و شخصی به نام «آلبرتو»(فریدون ابوضیا) می‌رسد و باعث به وجودآمدن حوادثی می‌شود.

تعدادی دلار تقلبی از مسافران ایرانی توسط پلیس بین‌الملل به دست می‌آید. «سروان تیموری»(فرامرز قریبیان) از طرف پلیس ایران مامور رسیدگی به این پرونده می‌شود. او در جریان پیگیری این پرونده به مافیا و شخصی به نام «آلبرتو»(فریدون ابوضیا) می‌رسد و باعث به وجودآمدن حوادثی می‌شود.

سایر اطلاعات فیلم دلار

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

80 دقیقه

داستان

تعدادی دلار تقلبی از مسافران ایرانی توسط پلیس بین‌الملل به دست می‌آید. «سروان تیموری»(فرامرز قریبیان) از طرف پلیس ایران مامور رسیدگی به این پرونده می‌شود. او در جریان پیگیری این پرونده به مافیا و شخصی به نام «آلبرتو»(فریدون ابوضیا) می‌رسد و باعث به وجودآمدن حوادثی می‌شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل دلار