بیوگرافی کامل بهرام مشایی

متن کامل بیوگرافی بهرام مشایی

«بهرام مشایی» در آثاری همچون «نون و ریحون»، «دیگری»، «دوئل»، «من ترانه 15 سال دارم»، «مرد بارانی»، «بیگانه»، «سوفی و دیوانه»، «نگار»، «وارونگی»، «زنان ونوسی مردان مریخی»، «یکی از ما دو نفر»، «راه آبی ابریشم»، «شب واقعه»، «فرزند صبح»، «بچه های بد»، «مسافر ری»، «سگ‌کشی»، «فرار بزرگ»، «خلبان»، «سفر پرماجرا»، «7 گذرگاه»، «چون ابر در بهاران»، «به وقت شام» به عنوان «فیلمبردار»، «دستیار فیلمبردار»، «دستیار دوم فیلمبردار»، «نورپرداز»، «گروه فیلمبرداری»، «ساخت دکور» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی بهرام مشایی

«بهرام مشایی» در آثاری همچون «نون و ریحون»، «دیگری»، «دوئل»، «من ترانه 15 سال دارم»، «مرد بارانی»، «بیگانه»، «سوفی و دیوانه»، «نگار»، «وارونگی»، «زنان ونوسی مردان مریخی»، «یکی از ما دو نفر»، «راه آبی ابریشم»، «شب واقعه»، «فرزند صبح»، «بچه های بد»، «مسافر ری»، «سگ‌کشی»، «فرار بزرگ»، «خلبان»، «سفر پرماجرا»، «7 گذرگاه»، «چون ابر در بهاران»، «به وقت شام» به عنوان «فیلمبردار»، «دستیار فیلمبردار»، «دستیار دوم فیلمبردار»، «نورپرداز»، «گروه فیلمبرداری»، «ساخت دکور» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1389
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.8
1388
7.2
1382
6.8
1380
7.0
1378
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1392
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1395
6.8
1394
7.5
1394
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.8
1396
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های بهرام مشایی

آخرین مشارکت های کاربران