بیوگرافی کامل مانی رحمانی

متن کامل بیوگرافی مانی رحمانی

«مانی رحمانی» در آثاری همچون «بچه مهندس 2»، «رهایم نکن»، «در میان دیوارها»، «خانه‌ای در خیابان چهل‌ و‌ یکم»، «باب‌المراد»، «هم بازی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مانی رحمانی

«مانی رحمانی» در آثاری همچون «بچه مهندس 2»، «رهایم نکن»، «در میان دیوارها»، «خانه‌ای در خیابان چهل‌ و‌ یکم»، «باب‌المراد»، «هم بازی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مانی رحمانی

نقدهای مرتبط مانی رحمانی

آخرین مشارکت های کاربران