بیوگرافی کامل شهریار بحرانی

متن کامل بیوگرافی شهریار بحرانی

«شهریار بحرانی» در آثاری همچون «باشگاه سری»، «هراس»، «ملک سلیمان نبی (ع)»، «مریم مقدس»، «دنیای وارونه»، «حمله به H-3»، «آب را گل نکنید»، «گذرگاه»، «پرچمدار»، «سرعت»، «زنگ‌ها»، «فرستاده»، «روز فرشته»، «یوسف پیامبر» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه»، «تدوین‌گر»، «صداگذار»، «دستیار کارگردان»، «مشاور کارگردان»، «با تشکر از» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی شهریار بحرانی

«شهریار بحرانی» در آثاری همچون «باشگاه سری»، «هراس»، «ملک سلیمان نبی (ع)»، «مریم مقدس»، «دنیای وارونه»، «حمله به H-3»، «آب را گل نکنید»، «گذرگاه»، «پرچمدار»، «سرعت»، «زنگ‌ها»، «فرستاده»، «روز فرشته»، «یوسف پیامبر» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه»، «تدوین‌گر»، «صداگذار»، «دستیار کارگردان»، «مشاور کارگردان»، «با تشکر از» حضور داشته است.

جوایز شهریار بحرانی
جوایز شهریار بحرانی
جوایز شهریار بحرانی
شهریار بحرانی در جشنواره های مختلف 2 بار کاندید شده و 2 بار برنده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1377
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
5.0
1387
5.4
1379
7.0
1376
7.0
1373
7.0
1368
7.0
1365
7.0
1362
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
5.0
1387
7.0
1376
7.0
1373
7.0
1365
7.0
1362
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
5.4
1379
7.0
1376
0.0
1375
7.0
1365
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1365
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1364
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1381
0.0
1375
7.0
1373
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.2
1386
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های شهریار بحرانی

آخرین مشارکت های کاربران