سرعت (1375)

94 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1375/12/30

شرکت اتوموبیل رانی ایران خودرو برای شرکت در مسابقه به یک راننده ماهر نیاز دارد.«افشار»(جهانبخش سلطانی) مدیرعامل شرکت به سراغ هم رزمش در جبهه«امیر هادیان»(عبدالرضا اکبری) که قهرمان مسابقات رالی بوده می رود. اما امیر به دلایلی راضی به شرکت در این مسابقه نمی شود.

شرکت اتوموبیل رانی ایران خودرو برای شرکت در مسابقه به یک راننده ماهر نیاز دارد.«افشار»(جهانبخش سلطانی) مدیرعامل شرکت به سراغ هم رزمش در جبهه«امیر هادیان»(عبدالرضا اکبری) که قهرمان مسابقات رالی بوده می رود. اما امیر به دلایلی راضی به شرکت در این مسابقه نمی شود.

جوایز سرعت
جوایز سرعت
جوایز سرعت
سرعت در جشنواره های مختلف 5 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم سرعت

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

94 دقیقه

داستان

شرکت اتوموبیل رانی ایران خودرو برای شرکت در مسابقه به یک راننده ماهر نیاز دارد.«افشار»(جهانبخش سلطانی) مدیرعامل شرکت به سراغ هم رزمش در جبهه«امیر هادیان»(عبدالرضا اکبری) که قهرمان مسابقات رالی بوده می رود. اما امیر به دلایلی راضی به شرکت در این مسابقه نمی شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل سرعت