بیوگرافی کامل علی میرطاهری

متن کامل بیوگرافی علی میرطاهری

«علی میرطاهری» در آثاری همچون «سرعت»، «صخره سبز»، «حماسه دره شیلر»، «باغ سید»، «دنیای وارونه»، «پرچمدار»، «پرواز از اردوگاه» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تدارکات»، «دستیار تدارکات»، «دستیار تولید» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی علی میرطاهری

«علی میرطاهری» در آثاری همچون «سرعت»، «صخره سبز»، «حماسه دره شیلر»، «باغ سید»، «دنیای وارونه»، «پرچمدار»، «پرواز از اردوگاه» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تدارکات»، «دستیار تدارکات»، «دستیار تولید» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1375
0.0
1367
7.0
1365
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1368
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1376
7.0
1362
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1375
7.0
1372
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های علی میرطاهری

آخرین مشارکت های کاربران