بیوگرافی کامل اکبر سنگی

متن کامل بیوگرافی اکبر سنگی

«اکبر سنگی» در آثاری همچون «مسیح (ع)»، «حکایتهای کمال»، «معمای شاه»، «بال‌های خیس»، «یوسف هور»، «قلاده های طلا»، «مرگ کسب و کار من است»، «رنجر»، «مرد نامریی»، «نبردی دیگر»، «یاران»، «مرگ پلنگ»، «آخرین پرواز»، «فیل در تاریکی»، «کشتی آنجلیکا»، «تفنگ‌های سحرگاه»، «کوچک جنگلی (سردار جنگل)»، «بازداشتگاه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی اکبر سنگی

«اکبر سنگی» در آثاری همچون «مسیح (ع)»، «حکایتهای کمال»، «معمای شاه»، «بال‌های خیس»، «یوسف هور»، «قلاده های طلا»، «مرگ کسب و کار من است»، «رنجر»، «مرد نامریی»، «نبردی دیگر»، «یاران»، «مرگ پلنگ»، «آخرین پرواز»، «فیل در تاریکی»، «کشتی آنجلیکا»، «تفنگ‌های سحرگاه»، «کوچک جنگلی (سردار جنگل)»، «بازداشتگاه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های اکبر سنگی