تاریخ اکران: 1373/11/19
کارگردان: ناصر مهدی‌پور

بهرام که یک مبارز سیاسی علیه رژیم شاهنشاهی‌ و تحصیل کرده‌ی خارج از کشور است، توسط تیمسار، پدر همسرش شیرین مورد تعقیب قرار می‌گیرد. بهرام از خانه‌ی دوستش جمال با شیرین تماس می‌گیرد و او را به آن‌جا می‌کشاند.غافل از اینکه ماموران امنیتی در تعقیب شیرین هستند.

بهرام که یک مبارز سیاسی علیه رژیم شاهنشاهی‌ و تحصیل کرده‌ی خارج از کشور است، توسط تیمسار، پدر همسرش شیرین مورد تعقیب قرار می‌گیرد. بهرام از خانه‌ی دوستش جمال با شیرین تماس می‌گیرد و او را به آن‌جا می‌کشاند.غافل از اینکه ماموران امنیتی در تعقیب شیرین هستند.

سایر اطلاعات فیلم یاران

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

89 دقیقه

داستان

بهرام که یک مبارز سیاسی علیه رژیم شاهنشاهی‌ و تحصیل کرده‌ی خارج از کشور است، توسط تیمسار، پدر همسرش شیرین مورد تعقیب قرار می‌گیرد. بهرام از خانه‌ی دوستش جمال با شیرین تماس می‌گیرد و او را به آن‌جا می‌کشاند.غافل از اینکه ماموران امنیتی در تعقیب شیرین هستند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل یاران