بیوگرافی کامل مهدی

متن کامل بیوگرافی مهدی

« مهدی» در آثاری همچون «چلچراغ»، «رقیب»، «گروگان»، «غول بیابونی»، «افسانه دهکده»، «دختر ولگرد»، «بارگاه شیطان»، «جوانی هم عالمی دارد» به عنوان «بازیگر»، «خواننده»، «مدیر تهیه» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مهدی

« مهدی» در آثاری همچون «چلچراغ»، «رقیب»، «گروگان»، «غول بیابونی»، «افسانه دهکده»، «دختر ولگرد»، «بارگاه شیطان»، «جوانی هم عالمی دارد» به عنوان «بازیگر»، «خواننده»، «مدیر تهیه» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1355
0.0
1354
0.0
1353
0.0
1348
0.0
1343
7.0
1343
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1349
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1349
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مهدی