افسانه دهکده (1343)

100 دقیقه
تاریخ اکران: 1343/08/19
کارگردان: حسین مدنی

سایر اطلاعات فیلم افسانه دهکده

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

100 دقیقه

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل افسانه دهکده

آخرین مشارکت های کاربران