بیوگرافی کامل علی مهدوی

متن کامل بیوگرافی علی مهدوی

«علی مهدوی» در آثاری همچون «تقاطع»، «عشق طاهر»، «گاومیش ها»، «سفر»، «آتش پنهان»، «اطاق یک»، «چراغی در مه»، «مختارنامه»، «رازها»، «غروب شد بیا»، «سفر به چزابه»، «فراری»، «سنتوری»، «شوریده»، «کودکانه»، «اینجا چراغی روشن است»، «انتظار»، «صد سال به این سال‌ها»، «توفیق اجباری»، «پسران آجری»، «مادرزن سلام»، «کافه ستاره»، «خاک سرد»، «من بن لادن نیستم»، «پروانه»، «هزاران زن مثل من»، «شوخی»، «سهراب»، «بید و باد»، «کیسه برنج»، «نابخشوده»، «تا آخرین نفس»، «عاشق فقیر»، «راه افتخار» به عنوان «بازیگر»، «دستیار فیلمبردار»، «دستیار دوم فیلمبردار»، «گروه فیلمبرداری»، «دستیار تدارکات» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی علی مهدوی

«علی مهدوی» در آثاری همچون «تقاطع»، «عشق طاهر»، «گاومیش ها»، «سفر»، «آتش پنهان»، «اطاق یک»، «چراغی در مه»، «مختارنامه»، «رازها»، «غروب شد بیا»، «سفر به چزابه»، «فراری»، «سنتوری»، «شوریده»، «کودکانه»، «اینجا چراغی روشن است»، «انتظار»، «صد سال به این سال‌ها»، «توفیق اجباری»، «پسران آجری»، «مادرزن سلام»، «کافه ستاره»، «خاک سرد»، «من بن لادن نیستم»، «پروانه»، «هزاران زن مثل من»، «شوخی»، «سهراب»، «بید و باد»، «کیسه برنج»، «نابخشوده»، «تا آخرین نفس»، «عاشق فقیر»، «راه افتخار» به عنوان «بازیگر»، «دستیار فیلمبردار»، «دستیار دوم فیلمبردار»، «گروه فیلمبرداری»، «دستیار تدارکات» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
5.3
1384
7.0
1378
7.0
1375
0.0
1373
7.0
1369
0.0
1365
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
7.0
1383
0.0
1383
7.0
1383
6.9
1374
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.7
اکران شده
6.9
1385
7.0
1383
0.0
1381
7.0
1381
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.0
1373
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های علی مهدوی