بیوگرافی کامل محمد غلامی

متن کامل بیوگرافی محمد غلامی

«محمد غلامی» در آثاری همچون «هراس»، «شبیخون»، «دوربین»، «دل نمک»، «صدای سخن عشق»، «دفتری از آسمان»، «روبان قرمز» به عنوان «بازیگر»، «خواننده»، «دستیار دکور»، «سینه‌موبیل»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمد غلامی

«محمد غلامی» در آثاری همچون «هراس»، «شبیخون»، «دوربین»، «دل نمک»، «صدای سخن عشق»، «دفتری از آسمان»، «روبان قرمز» به عنوان «بازیگر»، «خواننده»، «دستیار دکور»، «سینه‌موبیل»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
0.0
1376
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.8
1393
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1368
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1379
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1378
7.0
1377
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمد غلامی