بیوگرافی کامل سام سلیمانی

متن کامل بیوگرافی سام سلیمانی

«سام سلیمانی» در آثاری همچون «تمشک»، «حکم»، «مفت‌ آباد»، «شهسوار»، «طهران تهران»، «بادیگارد»، «آتش بس2»، «کوچه بی‌نام»، «اشباح»، «پا در هوا»، «360 درجه»، «هرچی خدا بخواد»، «برخورد خیلی نزدیک»، «خوک» به عنوان «بازیگر»، «مدیر فیلمبرداری»، «فیلمبردار»، «دستیار فیلمبردار»، «دستیار دوم فیلمبردار»، «گروه فیلمبرداری»، «فیلمبردار تیتراژ» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی سام سلیمانی

«سام سلیمانی» در آثاری همچون «تمشک»، «حکم»، «مفت‌ آباد»، «شهسوار»، «طهران تهران»، «بادیگارد»، «آتش بس2»، «کوچه بی‌نام»، «اشباح»، «پا در هوا»، «360 درجه»، «هرچی خدا بخواد»، «برخورد خیلی نزدیک»، «خوک» به عنوان «بازیگر»، «مدیر فیلمبرداری»، «فیلمبردار»، «دستیار فیلمبردار»، «دستیار دوم فیلمبردار»، «گروه فیلمبرداری»، «فیلمبردار تیتراژ» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1392
7.0
1384
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1395
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1396
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.3
1388
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1394
5.1
1393
6.8
1393
7.0
1392
7.0
1392
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1394
6.9
1393
7.0
1389
7.0
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.3
1396
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های سام سلیمانی

آخرین مشارکت های کاربران