بیوگرافی کامل جواد اصغری

متن کامل بیوگرافی جواد اصغری

«جواد اصغری» در آثاری همچون «انتظار»، «پنجشنبه آخر ماه»، «آخرین نبرد»، «فرشته»، «پات»، «اشنوگل»، «شب حورا»، «رخ دیوانه»، «شور شیرین» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تولید»، «عکاس»، «روابط عمومی»، «تصویربردار پشت صحنه»، «جانشین مدیر تولید»، «حمل و نقل»، «امور مالی» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی جواد اصغری

«جواد اصغری» در آثاری همچون «انتظار»، «پنجشنبه آخر ماه»، «آخرین نبرد»، «فرشته»، «پات»، «اشنوگل»، «شب حورا»، «رخ دیوانه»، «شور شیرین» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تولید»، «عکاس»، «روابط عمومی»، «تصویربردار پشت صحنه»، «جانشین مدیر تولید»، «حمل و نقل»، «امور مالی» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
7.0
1390
0.0
1376
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
0.0
1392
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1395
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1386
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1395
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1390
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.3
1393
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.1
1389
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های جواد اصغری