بیوگرافی کامل احمدی

متن کامل بیوگرافی احمدی

« احمدی» در آثاری همچون «مدرسه رجایی»، «آخرین نبرد»، «پهلوون بابا»، «قسمت»، «حادثه جویان»، «دزد سیاه‌پوش»، «برای تو»، «در محاصره»، «تونل»، «خوابم می‌آد»، «اختاپوس / آهوی پیشونی سفید»، «شور شیرین»، «مانا» به عنوان «بازیگر»، «گروه فیلمبرداری»، «اجرای جلوه‌های ویژه میدانی»، «با تشکر از» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی احمدی

« احمدی» در آثاری همچون «مدرسه رجایی»، «آخرین نبرد»، «پهلوون بابا»، «قسمت»، «حادثه جویان»، «دزد سیاه‌پوش»، «برای تو»، «در محاصره»، «تونل»، «خوابم می‌آد»، «اختاپوس / آهوی پیشونی سفید»، «شور شیرین»، «مانا» به عنوان «بازیگر»، «گروه فیلمبرداری»، «اجرای جلوه‌های ویژه میدانی»، «با تشکر از» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1368
0.0
1351
0.0
1350
0.0
1349
0.0
1349
7.0
1347
0.0
1334
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1360
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1371
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.1
1390
7.0
1390
7.1
1389
7.0
1387
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های احمدی