بیوگرافی کامل مهدی صباغی

متن کامل بیوگرافی مهدی صباغی

«مهدی صباغی» در آثاری همچون «آسمان هشتم»، «آواز باران»، «مرز خوشبختی»، «جا به جا»، «دهلیز»، «روز هفتم»، «زنان ونوسی مردان مریخی»، «مهتاب روی سکو»، «سنگ، کاغذ، قیچی»، «راننده تاکسی»، «راه بی‌پایان»، «عاشق»، «کافه ستاره»، «ستاره ها، جلد 3: ستاره بود»، «ستاره ها، جلد 2: ستاره است»، «گل یخ»، «صورتی»، «پلیس جوان»، «آقای رییس جمهور»، «کیمیا»، «گرگ‌های گرسنه»، «سایه خیال»، «تماس»، «طوبی»، «گریز از شهر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مهدی صباغی

«مهدی صباغی» در آثاری همچون «آسمان هشتم»، «آواز باران»، «مرز خوشبختی»، «جا به جا»، «دهلیز»، «روز هفتم»، «زنان ونوسی مردان مریخی»، «مهتاب روی سکو»، «سنگ، کاغذ، قیچی»، «راننده تاکسی»، «راه بی‌پایان»، «عاشق»، «کافه ستاره»، «ستاره ها، جلد 3: ستاره بود»، «ستاره ها، جلد 2: ستاره است»، «گل یخ»، «صورتی»، «پلیس جوان»، «آقای رییس جمهور»، «کیمیا»، «گرگ‌های گرسنه»، «سایه خیال»، «تماس»، «طوبی»، «گریز از شهر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مهدی صباغی