طوبی (1368)

89 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1368/01/24
کارگردان: خسرو ملکان

«طوبی»(پروانه معصومی) که ناخواسته در جریان همکاری با شوهرش در حمل مواد مخدر به هفت سال زندان محکوم شده است. پس از آزادی از زندان به دنبال دخترش می گردد و شوهرش در حال احتضار به او اعتراف مي کند که دختر را سال ها قبل به مرد نقاشی فروخته است و آدرس «نقاش»(ایرج راد) را به او می دهد.اما این پایان دوری از دخترش نیست و تازه شروع بحرانی برای زندگی طوبی است.

«طوبی»(پروانه معصومی) که ناخواسته در جریان همکاری با شوهرش در حمل مواد مخدر به هفت سال زندان محکوم شده است. پس از آزادی از زندان به دنبال دخترش می گردد و شوهرش در حال احتضار به او اعتراف مي کند که دختر را سال ها قبل به مرد نقاشی فروخته است و آدرس «نقاش»(ایرج راد) را به او می دهد.اما این پایان دوری از دخترش نیست و تازه شروع بحرانی برای زندگی طوبی است.

سایر اطلاعات فیلم طوبی

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

89 دقیقه

داستان

«طوبی»(پروانه معصومی) که ناخواسته در جریان همکاری با شوهرش در حمل مواد مخدر به هفت سال زندان محکوم شده است. پس از آزادی از زندان به دنبال دخترش می گردد و شوهرش در حال احتضار به او اعتراف مي کند که دختر را سال ها قبل به مرد نقاشی فروخته است و آدرس «نقاش»(ایرج راد) را به او می دهد.اما این پایان دوری از دخترش نیست و تازه شروع بحرانی برای زندگی طوبی است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل طوبی