بیوگرافی کامل علیرضا مهران

متن کامل بیوگرافی علیرضا مهران

«علیرضا مهران» در آثاری همچون «چرا»، «مردن در آب مطهر»، «سه کام حبس»، «ژن خوک»، «نیلم»، «حمال طلا»، «جان‌دار»، «پالتو شتری»، «کروکودیل»، «بچه‌خور»، «فرار از اردو»، «دیوار»، «آمین خواهیم گفت»، «ناسپاس» به عنوان «بازیگر»، «با تشکر از» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی علیرضا مهران

«علیرضا مهران» در آثاری همچون «چرا»، «مردن در آب مطهر»، «سه کام حبس»، «ژن خوک»، «نیلم»، «حمال طلا»، «جان‌دار»، «پالتو شتری»، «کروکودیل»، «بچه‌خور»، «فرار از اردو»، «دیوار»، «آمین خواهیم گفت»، «ناسپاس» به عنوان «بازیگر»، «با تشکر از» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1388
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های علیرضا مهران

آخرین مشارکت های کاربران