بیوگرافی کامل کامران فیوضات

کامران علی فیوضات

متن کامل بیوگرافی کامران فیوضات

«کامران فیوضات» در آثاری همچون «ابجد»، «مسیح (ع)»، «تابلویی برای عشق»، «کار کثیف»، «شاباش»، «کلاه گیس»، «بازگشت به آینده»، «گنج خانه سفید»، «بچه‌های بهشت»، «چارچنگولی»، «می‌زاک(بچه من)»، «همیشه پای یک زن در میان است!»، «مجنون لیلی»، «قلقلک»، «فصل ممنوعه / سیف‌الله»، «توکیو بدون توقف»، «مسافری از هند»، «پاورچین»، «مه بانو»، «سگ‌کشی»، «فصل پنجم»، «مرد نامریی»، «عاشق فقیر»، «ای ایران» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی کامران فیوضات

«کامران فیوضات» در آثاری همچون «ابجد»، «مسیح (ع)»، «تابلویی برای عشق»، «کار کثیف»، «شاباش»، «کلاه گیس»، «بازگشت به آینده»، «گنج خانه سفید»، «بچه‌های بهشت»، «چارچنگولی»، «می‌زاک(بچه من)»، «همیشه پای یک زن در میان است!»، «مجنون لیلی»، «قلقلک»، «فصل ممنوعه / سیف‌الله»، «توکیو بدون توقف»، «مسافری از هند»، «پاورچین»، «مه بانو»، «سگ‌کشی»، «فصل پنجم»، «مرد نامریی»، «عاشق فقیر»، «ای ایران» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های کامران فیوضات

آخرین مشارکت های کاربران